PROJECTE LIFE MIXFORCHANGE

PROJECTE LIFE MIXFORCHANGE

Aquest projecte té com a objectiu general contribuir a l’adaptació i a una major resiliència dels boscos mixtes mediterranis d’Europa davant el canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i...
PROJECTE LIFE MONTSERRAT

PROJECTE LIFE MONTSERRAT

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió, per tal d’incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant els incendis, i millorar així la prevenció de grans incendis a la Muntanya de Montserrat i...
PROJECTE BEWATER

PROJECTE BEWATER

El projecte BEWATER promou el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per a la gestió sostenible de l’aigua i l’adaptació als impactes del canvi global a la Mediterrània. BEWATER involucra la societat en discussions sobre els usos actuals...
PROJECTE LIFE THE GREEN LINK

PROJECTE LIFE THE GREEN LINK

Aquest projecte busca contribuir al desenvolupament d’estratègies efectives d’adaptació a tota la regió mediterrània provant un mètode de creixement innovador per restaurar àrees desertificades. Consisteix a reemplaçar les tècniques de reg tradicionals....
PROJECTE LIFE REGEN FARMING

PROJECTE LIFE REGEN FARMING

Aquest projecte demostra, sota diferents condicions de sistemes agroclimátics i ramaders, la viabilitat d’un sistema innovador de maneig de pastures basat en els principis d’agricultura regenerativa i la seva efectivitat ambiental. Vam fer una visita a...
PROJECTE LIFE DEMORGEST

PROJECTE LIFE DEMORGEST

L’objectiu principal d’aquest projecte és reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans a grans incendis forestals (GIF), facilitant l’adaptació dels silvicultors a nous models forestals multifuncionals (models ORGEST), integrant la producció de...