Al projecte Polyfarming hem desenvolupat l’aplicació ‘PASTOREO’, descarrega-te-la de manera gratuïta aquí!

Per a què serveix l’app?

 

El software facilita fer un seguiment del creixement de les parcel·les de pastura quan s’aplica un pasturatge intensiu controlat, i emmagatzemar la informació per a cada usuari. Actualment, està disponible per a tot el territori de Catalunya. Funciona de la següent manera:

 

  • L’aplicació té carregats tots els mapes de Catalunya i permet seleccionar el territori de la finca en tota la regió.
  • Una vegada identificada la finca, es poden dibuixar i numerar les parcel·les del propi usuari amb una sèrie d’eines de dibuix.
  • A partir d’aquest moment, pot anar introduint informació sobre cada parcel·la a mesura que el bestiar va pasturant en cadascuna d’elles. És informació sobre les característiques de la pastura abans que entrin els animals (dia d’entrada, grandària i proporció de lleguminoses i gramínies, si està en el punt òptim de repòs) i després que surtin (dia de sortida, quants han entrat, la quantitat de pastura no consumida, bales extra subministrades).
  • Les dades de cada parcel·la s’emmagatzemen en l’aplicació, es pot visualitzar globalment i també es pot descarregar en un Excel.

 

Com pots registrar-te?

 

Cada usuari entra amb la seva contrasenya privada. Pots sol·licitar un usuari i contrasenya per a entrar en l’aplicació en a.justamante@creaf.uab.cat