GUIA AGRO-SILVO-PASTORAL

Descarrega’t totes les fitxes!

*Fitxes només disponibles en castellà

INTRODUCCIÓ 

ELS DIFERENTS COMPONENTS DE L’ECOSISTEMA 

El sòl

El bosc

Gestió del prat i els animals que pasturen en ell

Gestió dels cultius des d’una perspectiva regenerativa 

EL SISTEMA POLYFARMING

El bosc com a font de recursos

El bestiar com a eina de gestió

Els conreus 

Funcionament del sistema Polyfarming  

RENDIMENTS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS

BENEFICIS DEL SISTEMA POLYFARMING

CONCLUSIONS

Funcionament del sistema Polyfarming  

Un projecte cofinançat pel Programa LIFE de la Comissió Europea.