CURSOS DE FORMACIÓ

Objectiu

L’objectiu d’aquesta activitat de transferència és enseyar a les persones interessades en l’agricultura orgànica i en les alternatives a l’agricultura tradicional les diferents alernatives de demostració aplicades en el projecte LIFE POLYFARMING.

Públic objectiu

Els cursos estan dirigits a agricultors i ramaders, estudiants agraris i voluntaris en agricultura orgànica.

Organització

L’organització d’aquest cursos de formació es porta a terme pels dos socis del projecte, CREAF i PLANESES, i consta de diferents fases:

  • El curs dura dos mesos, encara que alguns candidats també poden ser acceptats per un període de 3 mesos.
  • PLANESES proporciona un espai perquè els assistents visquin a la granja durant els dos mesos del curs.
  • La formació del cursos és inminentment pràctica. Durant els matins, els assistents participen en el treball diari del sistema del polyfarming, juntament amb els tècnics del projecte.
  • En una o dues tardes a la setmana, els assistents revisen els continguts teòrics proporcionats pel coordinador del projecte i discuteixen amb ell els aspectes tractats. Aquests temes s’agrupen en tres blocs principals: (a) El context; (b) Els principis del polyfarming; (c) Les eines i l’aplicació del polyfarming. El funcionament i els temes per a aquestes sessions es poden trobar en Funcionament i temes.
  • Al final del curs no hi ha examen, es lliura un certificat d’assistència quan els estudiants ho sol·liciten.
  • Tots els assistents als cursos de formació hauran de responsabilitzar-se de tenir en el moment de la seva incorporació una assegurança que els cobreixi qualsevol eventualitat d’accident que pugui produir-se a la finca Planeses, en el desplaçament a o des de la mateixa. En cas de no tenir-lo, poden donar-se d’alta a la pàgina web del Programa WWOOF (https://wwoof.net/) per aprofitar la cobertura que dona aquest programa.

Idioma

Els cursos es fan en castellà.

Contacte dels candidats interessats

Qualsevol persona interessada en participar en els cursos de formació ha d’enviar un correu electrònic a Edurne Bordas (info@planeses.cat) amb el seu currículum i la seva motivació. Els coordinadors del projecte elegiran entre els candidats interessats després d’analitzar el seu currículum i la seva motivació.