GUIA AGRO-SILVO-PASTORAL

Descarrega’t totes les fitxes!

*Fitxes només disponibles en castellà

INTRODUCCIÓ

ELS DIFERENTS COMPONENTS DE L’ECOSISTEMA 

El sòl

El bosc

Gestió del prat i els animals que pasturen en ell

Gestió dels cultius des d’una perspectiva regenerativa 

EL SISTEMA POLYFARMING

El bosc com a font de recursos

El bestiar com a eina de gestió

Els conreus 

Funcionament del sistema Polyfarming  

RENDIMENTS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS

BENEFICIS DEL SISTEMA POLYFARMING

CONCLUSIONS

Un projecte cofinançat pel Programa LIFE de la Comissió Europea.