‘After-LIFE Communication Plan’ objectius

Aquest document té com a objectiu assegurar la difusió i la transferència de coneixement dels resultats i materials que ha generat Polyfarming per (1) augmentar el coneixement del model agroalimentari regeneratiu (2) situar a Polyfarming com a granja de referència que faciliti la replicació de l’agricultura regenerativa en altres zones.