COORDINACIÓ:

El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre i anàlisi del territori que genera coneixement i metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi natural al canvi global.

PARTICIPANTS:

A Planeses treballem la terra utilitzant les tècniques de l’agricultura regenerativa. L’agricultura regenerativa busca restaurar la vida i la fertilitat de la terra a partir d’un coneixement profund de la biologia del sòl viu i fen servir els recursos de l’entorn.

FINANÇAT:

El Programa LIFE+ és l’instrument de la Unió Europea per al medi ambient, que contribueix a la implementació, actualització i desenvolupament de la política mediambiental mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu.