PROJECTE BEWATER

PROJECTE BEWATER

El projecte BEWATER promou el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per a la gestió sostenible de l’aigua i l’adaptació als impactes del canvi global a la Mediterrània. BEWATER involucra la societat en discussions sobre els usos actuals...
PROJECTE LIFE THE GREEN LINK

PROJECTE LIFE THE GREEN LINK

Aquest projecte busca contribuir al desenvolupament d’estratègies efectives d’adaptació a tota la regió mediterrània provant un mètode de creixement innovador per restaurar àrees desertificades. Consisteix a reemplaçar les tècniques de reg tradicionals....
PROJECTE LIFE REGEN FARMING

PROJECTE LIFE REGEN FARMING

Aquest projecte demostra, sota diferents condicions de sistemes agroclimátics i ramaders, la viabilitat d’un sistema innovador de maneig de pastures basat en els principis d’agricultura regenerativa i la seva efectivitat ambiental. Vam fer una visita a...
PROJECTE LIFE DEMORGEST

PROJECTE LIFE DEMORGEST

L’objectiu principal d’aquest projecte és reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans a grans incendis forestals (GIF), facilitant l’adaptació dels silvicultors a nous models forestals multifuncionals (models ORGEST), integrant la producció de...
PROJECTE LIFE MEDACC

PROJECTE LIFE MEDACC

Aquest projecte té com a objectiu provar solucions innovadores per adaptar els sistemes agroforestals i urbans al canvi climàtic a la conca mediterrània. S’enfoca en els sectors d’agricultura, silvicultura i gestió de l’aigua. Les activitats de...