PROJECTE LIFE THE GREEN LINK

13/09/2017

Aquest projecte busca contribuir al desenvolupament d’estratègies efectives d’adaptació a tota la regió mediterrània provant un mètode de creixement innovador per restaurar àrees desertificades. Consisteix a reemplaçar les tècniques de reg tradicionals. Les activitats de networking entre els projectes LIFE THE GREEN LINK i LIFE POLYFARMING han donat lloc a reunions entre els investigadors dels projectes per explorar possibles accions comunes per tal d’afavorir la replicabilitat i la transferibilitat dels resultats d’ambdós projectes.