PROJECTE LIFE MEDACC

24/04/2018

Aquest projecte té com a objectiu provar solucions innovadores per adaptar els sistemes agroforestals i urbans al canvi climàtic a la conca mediterrània. S’enfoca en els sectors d’agricultura, silvicultura i gestió de l’aigua. Les activitats de creació de xarxes entre els projectes LIFE MEDACC i LIFE POLYFARMING es tradueixen en l’intercanvi de visites als llocs d’estudi de cada projecte i en la participació dels investigadors de POLYFARMING a la reunió final de LIFE MEDACC duta a terme en 2018.