JA POTS REGISTRAR-TE EN LA APP ‘PASTOREO’!

07/02/2022

Què podràs fer amb l’app? Et facilita fer un seguiment del creixement de les parcel·les de pastura quan s’aplica ramaderia regenerativa i emmagatzemar la informació. Actualment, està disponible per a tot el territori de Catalunya. Com pots registrar-te? Cada usuari entra amb la seva contrasenya privada. Pots sol·licitar un usuari i contrasenya per a entrar en l’aplicació en a.justamante@creaf.uab.cat

Més informació: https://polyfarming.eu/app-pastoreo/