El projecte BEWATER promou el diàleg i la col·laboració entre la ciència i la societat per a la gestió sostenible de l’aigua i l’adaptació als impactes del canvi global a la Mediterrània. BEWATER involucra la societat en discussions sobre els usos actuals de l’aigua i els seus problemes relacionats, elevant la consciència pública sobre la importància de la gestió sostenible de l’aigua, amb un enfocament particular en els impactes esperats del canvi climàtic a l’escala de conca fluvial. Els investigadors dels dos projectes s’han reunit i debatut sobre com integrar les parts interessades en els resultats dels projectes d’investigació i demostració. Els coordinadors de BEWATER han estat convidats a Planeses per veure i avaluar la participació de les parts interessades en la difusió i reproducció dels resultats obtinguts en el projecte.