PROJECTE LIFE REGEN FARMING

18/10/2017

Aquest projecte demostra, sota diferents condicions de sistemes agroclimátics i ramaders, la viabilitat d’un sistema innovador de maneig de pastures basat en els principis d’agricultura regenerativa i la seva efectivitat ambiental. Vam fer una visita a Vitòria per veure les granges de Neiker que es troben en el LIFE REGEN FARMING. Alguns mesos després, els investigadors de LIFE REGEN FARMING van anar a la granja Planeses per veure les diferents accions de demostració desenvolupades en el projecte LIFE POLYFARMING. Hi ha un intercanvi continu d’experiències entre els dos projectes.