PROJECTE LIFE DEMORGEST

19/12/2017

L’objectiu principal d’aquest projecte és reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans a grans incendis forestals (GIF), facilitant l’adaptació dels silvicultors a nous models forestals multifuncionals (models ORGEST), integrant la producció de diferents béns i serveis amb la prevenció de GIF. La col·laboració entre els projectes LIFE DemORGEST i LIFE POLYFARMING resulta en la participació del CPF, el coordinador del projecte LIFE DemORGEST, al Panell de Monitorització i Gestió Agroforestal de LIFE POLYFARMING. Aquesta col·laboració continuarà durant els propers anys.