PROJECTE LIFE MIXFORCHANGE

30/05/2019

Aquest projecte té com a objectiu general contribuir a l’adaptació i a una major resiliència dels boscos mixtes mediterranis d’Europa davant el canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials. Per a això proposa desenvolupar, implementar i demostrar noves tècniques de gestió forestal de boscos mediterranis d’alzines, roures i pins. El punt de trobada de tots dos projectes és la integració de l’adaptació al canvi climàtic en la gestió dels boscos mediterranis, bé comercialitzant productes forestals o bé integrant-los en la gestió d’altres usos de les finques forestals.