PROJECTE LIFE MONTSERRAT

06/02/2019

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió, per tal d’incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant els incendis, i millorar així la prevenció de grans incendis a la Muntanya de Montserrat i el seu entorn. En aquest context, la ramaderia extensiva tradicional esdevé una eina de gestió del territori. Aquest instrument innovador com és la gestió silvopastoral integrada és el principal punt de relació entre aquest projecte i el LIFE POLYFARMING. Els investigadors de tots dos projectes s’han reunit en diferents activitats relacionades amb la gestió ramadera i les seves diferents aplicacions en la gestió del territori.