RECURSOS RAMADERS

La utilització de bestiar amb moviment diari controlat és una manera ambiental i econòmicament sostenible de gestionar la pastura i millorar la biodiversitat i fertilitat del sòl. Al Polyfarming s’ha adaptat el maneig de diferents animals per aplicar aquest principi a les diferents situacions que ens podem trobar en una finca de muntanya mediterrània.

Les principals eines utilitzades són:

Altres recursos: