POLYFARMING PARTICIPA EN LES SESSIONS DELIBERATIVES SOBRE L’ESTRATÈGIA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA

15/03/2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), treballa en l’elaboració de la nova Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic a Catalunya (EACCC). L’estratègia aglutinarà l’aprenentatge de 8 anys de treballs en adaptació, els coneixements adquirits i nous estudis dels impactes del canvi climàtic a Catalunya així com les mesures d’adaptació a emprendre des del 2021 al 2030. El pla estratègic consta de tres eixos: aigua, aliment i boscos, infraestructures i agenda rural i urbana. Polyfarming ha contribuït a l’eix ‘agenda rural i urbana, com a mecanisme que ha de facilitar l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Un dels objectius de l’EACCC és que la ciutadania, així com diverses entitats i expertes i experts, tinguin l’oportunitat de contribuir en algun dels eixos compartint propostes de mesures que ajudin a reduir l’impacte actual i futur del canvi climàtic.  Per aquest motiu, l’OCCC ha organitzat tres sessions de debat en línia obertes a la participació. Maria Josep Broncano, coordinadora tècnica en Polyfarming va unir-se a la darrera reunió deliberativa en representació del projecte, “crèiem que l’agricultura i ramaderia regeneratives són clau per transformar el model agroalimentari convencional, que actualment té un gran impacte negatiu mediambiental, cap a un model realment sostenible i que, fins i tot, contribueixi a mitigar el canvi climàtic”, explica Maria Josep Broncano.

Crèdit: Ángela Justamente.

El model agroalimentari que proposa Polyfarming té importants beneficis en l’àmbit ambiental, productiu i econòmic: disminueix el consum de carburants i agroquímics, emmagatzema carboni atmosfèric al sòl, augmenta la biodiversitat d’ocells i organismes al sòl, disminueix el risc d’incendis i contribueix a la reversió de la tendència a l’abandó del medi rural. “Són només algunes de les raons per les quals és molt important incloure el projecte Polyfarming al debat de l’EACCC i a les futures mesures d’adaptació al canvi climàtic en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia”, ressalta Marc Gràcia, coordinador del projecte Polyfarming.

Manual del model regeneratiu

Projectes com Polyfarming són exemples reals i demostratius als quals els productors i productores de l’entorn poden acudir, aprendre i emular el model. “Precisament, amb l’objectiu de facilitar que la gent conegui i repliqui el sistema Polyfarming, estem elaborant el ‘Manual per al disseny i implementació d’un model agroalimentari regeneratiu: el sistema Polyfarming’, per a entendre les bases del model i aprendre diferents tècniques d’agricultura  i ramaderia regenerativa, així com els costos”, finalitza Marc Gràcia.

Enllaç al manual. 

Enllaç als nostres vídeos