POLYFARMING PARTICIPA EN LA JORNADA ‘PASTUCAR’

15/10/2020

L’agricultura regenerativa és una eina per incrementar el segrest de carboni i la fertilitat del sòl. És el concepte que va explicar en Marc Gràcia, coordinador del projecte LIFE Polyfarming i investigador del CREAF, a la jornada   ‘PASTUCAR: Pasturem per conservar el carboni al prat (II). Una visió integradora de la ramaderia‘.

La jornada la va organitzar el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) dins del marc del projecte PASTUCAR, que es desenvolupa en el marc de les activitats de demostració́ de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i té com a objectiu principal transferir coneixement sobre bones pràctiques de gestió́ que fomenten la preservació́ i l’acumulació́ de carboni a les pastures, així́ com la fertilitat del sòl, la conservació́ de la biodiversitat i la mitigació́ d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest seminari tècnic va ser una oportunitat per a presentar el treball realitzat per un grup d’experts a nivell europeu entorn a la relació́ entre pasturatge i carboni, entre ells LIFE Polyfarming.

Pots recuperar el vídeo de la jornada.