L’ASSOCIACIÓ L’ERA ORGANITZA UNA VISITA A PLANESES

27/06/2020

El dia 27 de juny, un grup de persones convocats per l’associació L’Era, entre els que es trobaven estudiants, agricultors i interessats en la permacultura, van assistir a un curs sobre el model regeneratiu en Planeses.

Durant la primera part del curs, el coordinador científic del projecte Polyfarming, Marc Gràcia, va presentar les bases del sistema regeneratiu, destacant els cinc principis bàsics en els quals se sustenta. Posteriorment va presentar els aspectes generals del cultiu de l’hort i de la cria d’animals en pastura.

La resta de la jornada va combinar explicacions del sistema Polyfarming directament en els diferents elements. Es va presentar primer la gestió de vaques d’acord amb el pasturatge intensiu controlat, posteriorment la cria de pollastres i conills en pastura, i finalment es van explicar les bases del cultiu d’un hort sense cultiu. En tots els casos es van veure sobre el terreny els avantatges i inconvenients dels diferents elements, i els assistents van poder plantejar els dubtes que es produïen sobre l’aplicació d’aquests a condicions diferents a les que es poden trobar en la finca Planeses. Hi havia un gran desconeixement d’aquestes tècniques entre els assistents i va ser molt interessant per a ells valorar la seva possible aplicació en altres finques.