COM POT L’AGRICULTURA CONTRIBUIR A MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC?

11/10/2019

El sòl no només és un element essencial en la producció agrària i ramadera, sinó que te un paper clau en l’emmagatzemat de carboni atmosfèric. Un sòl ric en matèria orgànica és una terra fèrtil i capaç d’acumular CO2. El més preocupant és que, segons l’informe de 2012 de l’Agència Europea del Medi Ambient, el 45% dels sòls europeus tenen un contingut de matèria orgànica molt baix i un 45% presenta un contingut mitjà-baix. Com a conseqüència la terra a Europa, especialment a països del sud, és poc atractiva pels agricultors i cada cop hi ha més abandonament agro-pastoral.

Una forma de posar solució a aquest problema és l’agricultura regenerativa. Aquest tipus d’agricultura es centra en recuperar el contingut de matèria orgànica del sòl d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

Foto de BRF a Planeses. Autor: J.Luis Ordóñez

De fet, segons el projecte internacional Drawdown, l’agricultura regenerativa és la onzena solució més efectiva per lluitar contra el canvi climàtic. Drawdown és una organització mundial amb base científica que analitza i identifica les solucions climàtiques més viables per a reduir el CO2.

En aquest marc, Polyfarming proposa una sèrie de tècniques agrícoles basades en l’agricultura regenerativa. Aquestes tècniques es centren en millorar l’estructura, la fertilitat i la capacitat de retenció d’aigua i carboni atmosfèric del sòl a llarg termini.

El projecte es duu a terme a Planeses, una granja situada a La Garrotxa. Allà es combinen els recursos del bosc, dels cultius i del ramat per a recuperar un sòl viu i rendible.

El bosc és clau per a recuperar un sòl fèrtil

El bosc emmagatzema CO2 en forma de biomassa, si aconseguim que la seva fusta no es degradi, el CO2 no retornarà l’atmosfera. A Polyfarming, els troncs i les branques dels arbres s’aprofiten per a elaborar biochar, BRF i conreu sobre llits de troncs. Aquestes tècniques, a més de millorar la fertilitat del sòl, segresten el carboni atmosfèric sota terra en quantitats significatives.