VISITA A PLANESES D’UN GRUP D’ESTUDIANTS I UNA PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE HARVARD

25/09/2018

Visita (Planeses, 25 de setembre del 2018) La professora del Departament de Paisatge de la Universitat de Harvard, Teresa Gallí, va visitar Planeses en companyia dels seus estudiants. Es va discutir els efectes sobre el paisatge de les diferents actuacions realitzades al projecte POLYFARMING. També es va fer un anàlisi dels canvis del paisatge al llarg de l’historia en relació als usos agrícoles i ramaders que s’han desenvolupat en les diferents èpoques, per acabar en una reflexió sobre els diferents escenaris que es plantegen en l’actualitat i de cara al futur proper.