SEGONA REUNIÓ DE SEGUIMENT ANUAL DEL PROJECTE

10/04/2017

Segona reunió de seguiment anual del projecte (Barcelona i Planeses 10 d’abril de 2018). La reunió anual de seguiment es va du a terme entre Pepa Diamantopoulos, com a membre de l’equip de seguiment del projecte de NEEMO-IDOM i els socis del projecte POLYFARMING. La reunió va tenir lloc inicialment a les instal·lacions del CREAF i, un cop acabada aquesta part de la sessió, es va desplaçar a la finca Planeses, on es duen a terme les activitats de demostració del projecte. La reunió conjunta va servir per supervisar les accions realitzades fins ara, revisar l’estat de planificació de les actuacions futures, fiscalitzar la despesa realitzada fins ara, fer auditoria del pressupost i revisar alguns aspectes del Mid-term report que ja s’havia enviat a la Comissió Europea.