Microorganismes

Captació i reproducció dels microorganismes natius presents al sòls de boscos ben conservats de la zona i sobre substractes específics. Els microorganismes s’utilitzen per a elaborar biofertilizants, que són abonaments líquids amb molts nutrient per a alimentar a les plantes i enriquir els sòls.