Biochar

És un carbó vegetal que s’obté a partir de restes vegetals i de biomassa. Podem situar el seu origen a l’Amazones, on els indígenes cremaven i enterraven els residus del bosc. Així, van crear un sòl amb una alta productivitat anomenat “terra negra”, que, entre altres components, contenia carbó vegetal o biochar.

Actualment, el biochar és una tècnica prometedora d’agricultura regenerativa. A Polyfarming per a elaborar-ho s’utilitzen branques o troncs del bosc. La fusta se sotmet a altes temperatures en absència d’oxigen en un procés anomenat piròlisi.

El biochar és molt estable al sòl i millora les seves propietats físiques, ja que permet absorbir aigua i nutrients, és un refugi per als microorganismes i pot esmorteir els canvis bruscos de temperatura.

A banda de les propietats fertilitzants, el biochar contribueix al segrest del carboni atmosfèric emmagatzemant-lo al sòl durant centenars o milers d’anys.

 Si vols saber-ne més, mira el video!