Funcionament i temes de les sessions de formació

Les sessions de formació de les tardes es realitzen amb el professor i generalment un o dos estudiants. Per tant, es busca la interacció entre professor i alumne. Una part molt important d’aquestes sessions està dedicada a aprofundir en les tècniques que l’estudiant aprèn en el treball pràctic realitzat a la granja. Per a aquesta discussió, l’estudiant té a la seva disposició abundants referències del web i material bibliogràfic (que es pot utilitzar durant tota la seva estada a la granja). La informació disponible es discuteix en les sessions de formació. En aquestes sessions és possible utilitzar aquest material material bibliogràfic i realitzar consultes directament a Internet (tant materials com vídeos d’altres projectes proposats pel professor o el mateix alumne).

En total hi ha 16 sessions equivalents a 2 mesos d’estada. Els temes de les diferents 16 sessions són els següents:

(a) El context

 • La regió mediterrània. Canvis en el paisatge mediterrani en els darrers 50 anys (Sessió 1).
 • Problemes de l’agricultura actual a la regió mediterrània, tendències i propostes de solucions (Sessió 2).

(b) Els principis del Polyfarming

 • El sòl: i) funcionament i importància d’un sòl viu; ii) eines per a la interpretació de l’estat del sòl; iii) aplicació d’aquestes eines a diferents situacions (Sessions 3 i 4).
 • El bosc mediterrani: i) valors; ii) problemes de conservació; iii) dinàmica forestal; iv) elements per a la interpretació de l’estat del bosc sobre el terreny; v) aplicació al maneig forestal: millora de les tallades i regeneració del bosc (Sessions 5 i 6).
 • Funcionament de les relacions animal-planta: i) funcionament de la relació animal-planta en condicions naturals; ii) principis de pasturatge intensiu controlat: ecofisiologia del rebrot d’espècies de pastures i comportament i benestar dels animals; iii) definició i comparació de diferents propostes per al pasturatge intensiu controlat (Sessions 7 i 8).

(c) Eines i aplicació del Polyfarming

 • El projecte Polyfarming (Sessió 9).
 • El bosc com a font de recursos: tallades de millora, BRF, biochar i complement per a l’alimentació de les vaques (Sessió 10).
 • Els animals com a eina principal per a la regeneració del sòl i el maneig de la fertilitat: i) disseny i monitoratge del pasturatge en parcel·les permanents; ii) disseny i monitoratge del pasturatge dirigit en parcel·les mòbils (Sessió 11).
 • Ús de petits animals per a la regeneració del sòl: i) pollastres; ii) conills (Sessió 12).
 • L’hort sense llaurar: i) disseny; ii) reg; iii) funcionament (Sessió 13).
 • Eines complementàries per a la millora de la fertilitat. Producció i ús de: i) biofertilitzants; ii) microorganismes del sòl forestal; iii) cultiu en llits de troncs; iv) BRF activitat en la zona de repòs dels animals; v) biochar activitat en la zona de repòs d’animals i com a aliment per a animals (Sessió 14).

(d) Aplicació pràctica de Polyfarming

 • Presentació d’un estudi de cas per a cada estudiant (si l’estudiant està pensant en portar a terme el seu propi projecte, el pot aprofitar) (Sessió 15).
 • Discussió conjunta dels estudis de cas realitzats pels alumnes (Sessió 16).